top of page

Pakketten en prijzen

      Bijlessen voor het Basisonderwijs

Multi-etnische klasse
Blije jongen
Samen leren

Bijles pakket 1

€75

                 Bestaat uit:

 • 5 bijlessen

 • 1 vak naar keuze

 • Spelling, rekenen, begrijpend/technisch lezen of Engels

Bijles pakket 2
 

€150

Bestaat uit:

 • 10 bijlessen

 • 1 of 2 vakken naar keuze

 • Keuze uit spelling, rekenen, begrijpend/technisch lezen of Engels

Bijles pakket 3

€450

Bestaat uit:

 • 30 bijlessen

 • 1, 2 of 3 vakken naar keuze

 • Keuze uit; spelling, rekenen, begrijpend/technisch lezen of Engels

 Coaching en Remedial Teaching

Logo-training-coach.jpg

Ik leer anders training

€239

Bestaat uit;

 • Ik leer anders coaching traject

 • 4 sessies 

 • inclusief werkboek

Scrabble Letters

Onderwijsondersteuning

 hoogbegaafdheid

€ op aanvraag

Bestaat uit;

 • Ondersteuning hoogbegaafde kinderen (school en thuis)

 • Plusklas/peergroep

 • Observaties

 • Doortoetsen

 • Onderzoek 

 • Uitgebreid verslag

Leraar en Young Student

Remedial teaching

€ op aanvraag

Bestaat uit;

 • Individuele begeleiding bij leerproblemen

 • Onderzoeken/toetsen

 • Doelgericht handelingsplan

 • Handelingsgericht werken

 • Overleggen met school

 • Verslaglegging

klasse van de Wetenschap

Coaching bij hoogbegaafdheid

€ op aanvraag

Bestaat uit:

 • Intake en behandelplan

 • Coaching gesprekken

 • Adviesgesprek ouders

 • Evaluatiegesprek

 • Contacten met derden

 • Verslaglegging

Werken aan wiskundige problemen

Huiswerkbegeleiding

€240 p.m

Bestaat uit:

 • 2x per week huiswerkbegeleiding

 • Intake

 • leren leren

 • Kleine groep 

 • Leren plannen

 • Overhoren en nakijken

 • Hulp bij voorbereiden spreekbeurt en boekenbeurt.

 • Leerproces wordt gevolgd

 • Toetsvoorbereiding

Jonge kinderen

Leestraject gr 3/4

€100

 Bestaat uit:

 • Intake en behandelplan

 • 10 sessies 

 • Evaluatieverslag

 • Adviesgesprek met ouders 

klasse van de Wetenschap

Afname Didactisch onderzoek 

€ 50 per uur

Bestaat uit:

 • Methode onafhankelijke toetsing

 • 0-meting van de leerontwikkeling

 • Heldere doelen voor bijles of Remedial Teaching

 • Digitaal uitgebreide analyse

Bijlessen voor VO en MBO

Een-op-een begeleiding

Voordeel 3F pakket

€100

                 Bestaat uit:

 • 5 bijlessen

 • 1 vak naar keuze

 • rekenen, Nederlands of Engels

Wiskunde les

Regulier pakket 

€200

Bestaat uit:

 • 10 bijlessen

 • 1 of 2 vakken naar keuze

 • rekenen, Nederlands of Engels

Engelse les

Ultra Pakket
 

€600

Bestaat uit:

 • 30 bijlessen

 • 1, 2 of 3 vakken naar keuze

 • rekenen, Nederlands of Engels

Leraar helpen een Student

Huiswerkbegeleiding

€240 p.m.

Bestaat uit:

 • 2x per week huiswerkbegeleiding

 • Intake

 • leren leren

 • Kleine groep 

 • Leren plannen

 • Overhoren en nakijken

 • Leerproces wordt gevolgd

 • Toetsvoorbereiding

bottom of page