top of page

Abonnementen en tarieven

      Bijlessen voor het Basisonderwijs

Multi-etnische klasse
Blije jongen
Samen leren

Maandabonnement

€140

                 Bestaat uit:

 • Maandabonnement

 • 4 bijlessen

 • 1 vak naar keuze

 • Spelling, rekenen, begrijpend/technisch lezen of Engels

 • Betalen in 1 keer

Kwartaalabonnement
 

€360

Bestaat uit:

 • 12 bijlessen

 • 1 of 2 vakken naar keuze

 • Keuze uit spelling, rekenen, begrijpend/technisch lezen of Engels

 • Betalen in 1 keer of in 3 termijnen

Jaarabonnement

€1296

Bestaat uit:

 • 48 bijlessen

 • 1 of 2 vakken naar keuze

 • Keuze uit; spelling, rekenen, begrijpend/technisch lezen of Engels

 • Betalen in 1 keer of 12 termijnen

                    Remedial Teaching

Leren schrijven

Remedial Teaching 
Basispakket

€ 440

Bestaat uit;

 • Individuele begeleiding bij leerproblemen

 • 8 sessies van 45 minuten

 • Onderzoeken/toetsen

 • Doelgericht handelingsplan

 • Handelingsgericht werken

 • Overleggen met school

 • Verslaglegging

 • Betalen in 1 keer of in 2 termijnen

Student Leren Wiskunde

Remedial Teaching 
Voorkeurspakket 

€ 720

Bestaat uit;

 • Individuele begeleiding bij leerproblemen

 • 12 sessies van 60 minuten

 • Onderzoeken/toetsen

 • Doelgericht handelingsplan

 • Handelingsgericht werken

 • Overleggen met school

 • Verslaglegging

 • Extra: Gratis toegang tot online leermaterialen tussen de sessies door.

 • Betalen in 1 keer of in 3 termijnen

Leraar en Young Student

Remedial Teaching
Intensiefpakket

€ 3120

Bestaat uit;

 • Individuele begeleiding bij leerproblemen

 • 24 sessies van 120 minuten

 • Onderzoeken/toetsen

 • Doelgericht handelingsplan

 • Handelingsgericht werken

 • Overleggen met school

 • Verslaglegging

 • Ondersteuning op meerdere vakgebieden

 • Extra: Gratis toegang tot online leermaterialen, uitgebreide ondersteuning tussen de sessies door, uitgebreid op maat gemaakt weekprogramma en een afsluitend evaluatiegesprek met de ouders.

 • Betalen in 1 keer of  in 6 termijnen

Huiswerkbegeleiding

Ontvang gerichte ondersteuning voor het succes van uw kind

Huiswerk aan het maken

Huiswerkbegeleiding Kwartaalabonnement

€420

Bestaat uit:

 •  12 sessies huiswerkbegeleiding

 • Intake

 • leren leren

 • Kleine groep/individueel 

 • Leren plannen

 • Overhoren en nakijken

 • Hulp bij voorbereiden spreekbeurt en boekenbeurt.

 • Leerproces wordt gevolgd

 • Toetsvoorbereiding

Werken aan wiskundige problemen

Huiswerkbegeleiding Half jaar abonnement

€780 

Bestaat uit:

 •  24 sessies huiswerkbegeleiding

 • Intake

 • leren leren

 • Kleine groep/individueel

 • Leren plannen

 • Overhoren en nakijken

 • Hulp bij voorbereiden spreekbeurt en boekenbeurt.

 • Leerproces wordt gevolgd

 • Toetsvoorbereiding

Meisje focust zich

Huiswerkbegeleiding Jaarabonnement

€1440

Bestaat uit:

 •  48 sessies huiswerkbegeleiding

 • Intake

 • leren leren

 • Kleine groep/ individueel

 • Leren plannen

 • Overhoren en nakijken

 • Hulp bij voorbereiden spreekbeurt en boekenbeurt.

 • Leerproces wordt gevolgd

 • Toetsvoorbereiding

klasse van de Wetenschap

Ondersteuning bij hoogbegaafdheid

€ v.a. 500

Bestaat uit;

 • Intake

 • 4, 8 of 10 sessies

 • na iedere sessie schriftelijk of mondelinge overdracht

 • Ondersteuning hoogbegaafde kinderen (school en thuis)

 • Observaties

 • Leren Leren 

 • Uitgebreid verslag

Jonge kinderen

Peergroep

€ 500

Bestaat uit:

 • 10 sessies van elk 2 uur

 • Connectie met Ontwikkelingsgelijken

 • Psycho-educatie over Hoogbegaafdheid:

 • Ontwikkeling van Executieve Vaardigheden

 • Evaluatiegesprek ouders

Meisje op School

Algemeen Didactisch onderzoek 

€ 625

Bestaat uit;

 • Intakegesprek

 • Toetsen op verschillende vakgebieden

 • Observatie van het kind

 • Gedetailleerd digitaal verslag met aanbevelingen

 • Nagesprek met ouders

Springend kind

Begeleiding HB Thuiszitters

€ 750

Bestaat uit:

 • Traject van 6 weken 

 • 1 keer per week 

 • individueel of in kleine groep 

 • projecten

 • Psycho-educatie

 • educatieve uitjes

Een toets maken

Cito/Iep Training gr 7&8

€ 170

Bestaat uit:

 • 2 daagse training 

 • 2x 2 uur

 • gratis materiaal

 • oefenvideo's

 • individueel of in groep van 2

Leraar student

Leestraject gr 3/4

€350

 Bestaat uit:

 • Intake en behandelplan

 • 10 sessies 

 • Evaluatieverslag

 • Adviesgesprek met ouders 

Lezen in een boekwinkel
“Ik ben blij dat mijn dochter bij Shuteaches bijles heeft gevolgd, ze is in een korte periode vooruit gegaan, dat de leraar op school ook verbaasd is van haar prestaties. Shurenska geeft op een leuke en rustige manier les met veel geduld en goed uitleg.”

Moeder van I, Rotterdam

bottom of page