top of page

Didactisch Onderzoek

Ontdek de Kracht van Didactisch Onderzoek bij ShuTeaches, omdat ik geloof dat elk kind uniek is en het recht heeft om in zijn of haar kracht te staan. Daarom bied ik een breed scala aan diensten aan om kinderen te ondersteunen bij hun onderwijsbehoeften.

1D8EDE2A-BC76-4952-A162-521412355737.jpg

Wat is een didactisch onderzoek?

Het is een gestructureerde aanpak om te begrijpen hoe een kind leert en zich ontwikkelt. Als ervaren onderwijsprofessional voer ik dit onderzoek uit door zorgvuldig te observeren, te praten met ouders en het kind zelf, en relevante gegevens te analyseren. Hierdoor kan ik een holistisch beeld krijgen van het kind en zijn of haar onderwijsbehoeften.

Het doel van een didactisch onderzoek.

Het doel van Didactisch Onderzoek bij ShuTeaches is om te achterhalen waarom een kind mogelijk niet goed in zijn of haar vel zit op school, niet meer wil gaan of moeite heeft met de ontwikkeling. Ik onderzoek factoren zoals leerniveau, leervoorkeuren, motivatie, interesses, en eventuele belemmeringen die het leren kunnen beïnvloeden. Daarnaast kan het onderzoek ook inzicht geven in de mogelijkheid tot versnellen of een klas overslaan voor kinderen die daar baat bij zouden kunnen hebben.

 

Op basis van het Didactisch Onderzoek stel ik vervolgens een advies op maat op. Dit advies kan betrekking hebben op onderwijsaanpassingen op school, zoals differentiatie in het lesmateriaal, aanpassing van de leertijd of leerroute, of het bieden van extra ondersteuning. Daarnaast bespreek ik met ouders wat zij zelf kunnen doen, want ik geloof dat opvoeding en onderwijs hand in hand gaan en ouders een essentiële rol spelen in de ontwikkeling van hun kinderen.

Bij ShuTeaches staat de behoefte van het kind altijd centraal.

 

Door middel van Didactisch Onderzoek kunnen we een gedegen plan van aanpak opstellen om het kind te ondersteunen in zijn of haar onderwijsproces. We streven ernaar om elk kind de kans te geven om zijn of haar volle potentieel te bereiken en met plezier te leren. Didactisch Onderzoek is een waardevol instrument om kinderen te helpen bij het ontdekken en benutten van hun krachten, zodat ze met vertrouwen en succes kunnen deelnemen aan het onderwijs.

Bij ShuTeaches maak ik o.a. gebruik van BOOM LVS Toetsen als een waardevol instrument tijdens mijn Didactisch Onderzoek. Deze toetsen bieden mij belangrijke inzichten in het leerniveau en de ontwikkeling van een kind, wat mij helpt om een gedegen analyse te maken en gepersonaliseerd advies te geven.

Het zijn gestandaardiseerde toetsen die zijn ontwikkeld door BOOM Uitgevers, een gerenommeerde educatieve uitgeverij. De toetsen meten de kennis en vaardigheden van een kind op verschillende vakgebieden, zoals taal, rekenen, lezen en spelling. Ze zijn geschikt voor verschillende leeftijdsgroepen en worden regelmatig afgenomen om de voortgang van een kind te volgen en eventuele achterstanden of sterke punten in kaart te brengen.

 

De resultaten van de BOOM LVS Toetsen zijn een waardevolle bron van informatie voor mijn Didactisch Onderzoek. Ze vormen een basis voor mijn advies op maat, waarin ik onderwijsaanpassingen op school kan aanbevelen, zoals differentiatie in het lesmateriaal, aanpassing van de leertijd of leerroute, of het bieden van extra ondersteuning. Daarnaast kunnen de resultaten ouders helpen om te begrijpen waar hun kind staat in zijn of haar onderwijsontwikkeling en welke stappen ze kunnen nemen om hun kind verder te ondersteunen.

Advies op maat
Plan van aanpak
BOOM- LVS toetsen
Wat zijn BOOM- LVS toetsen?
Resultaten
bottom of page